VERSCHILLENDE SEO TERMEN


SEO TERMEN: VERKLARENDE WOORDENLIJST

Deze SEO termen moet je aan je woordenlijst toevoegen wanneer je alles wil weten over zoekmachine optimalisatie! Het volledige ABC van de SEO.

SEO-TERMEN: EEN VOLLEDIGE LIJST MET ALLE SEO TERMEN DUIDELIJK VERKLAARD

In de online wereld van computers bestaat de meeste woordenschat bijna uitsluitend in het Engels. Dit geldt ook voor de termen die gebruikt worden wanneer men over SEO (zoekmachineoptimalisatie) spreekt. Veel van deze SEO-begrippen kunnen onmogelijk deftig vertaald worden.
Sommigen zijn zo ingeburgerd dat ze enkel bestaan en gebruikt worden in het Engels. Zelfs al bestaat er een Nederlands equivalent, dan nog word je uit de SEO-term niet veel wijzer…

Van veel van deze uitdrukkingen gebruikt men vaak enkel de afkorting en gaat men er van uit dat je bekend bent met waarvoor ze staan.

Daarom wil ik graag wat licht laten schijnen in de duisternis van de SEO-wereld.

seo termen

DE MEEST VOORKOMENDE SEO-TERMEN

SEO = Search Engine Optimization of zoekmachine optimalisatie

SEO is de term die gebruikt wordt voor alle (gratis) technieken en praktijken die ervoor moeten zorgen dat jouw website beter gevonden wordt door zoekmachines,zoals Google. De zoekmachine moet vervolgens jouw website de moeite waard vinden om hem te tonen in de zoekresultaten. Omdat je door je website SEO-vriendelijk te maken, gemakkelijker organisch verkeer naar je website kan leiden, wordt deze manier van werken door veel website-eigenaars nagestreefd.

SE = Search Engine of zoekmachine

Er bestaan nog steeds talrijke zoekmachines. Zij maken het gemakkelijk websites met de gevraagde informatie aan de hand van je ingegeven zoekwoorden terug te vinden op het web. Vóór het ontstaan van zoekmachines, in de beginperiode van het internet, kon je een website enkel terug vinden aan de hand van een IP-adres.

Hoewel er nog steeds verschillende zoekmachines in gebruik zijn die vooral internationaal veel verschillen, zal ik het hier voornamelijk over Google hebben. Die steekt er in België veruit met kop en nek boven uit. Een zoekmachine, zoals Google, streeft ernaar de gebruiker de meest ideale en behulpzame website met de meest geschikte informatie te laten zien na het intoetsten van zoekwoorden.

Voorbeeld van Google Shopping Ads wanneer je zoekt naar Online Octopus

Voorbeeld van Google Shopping Ads

SEA = Search Engine Advertising of zoekmachine adverteren

Hierbij betaal je de zoekmachine (Google) voor advertenties die liefst bovenaan of toch op zijn minst op de eerste pagina van de zoekmachineresultaten verschijnen.

Deze advertenties herken je aan het vet gedrukte woord Advertentie of Ad. voor de getoonde website link.

Hierin bestaan 2 categorieën: Google AdWords of Google Shopping.

Adwords laat je websites zien die passen bij jouw gebruikte zoekwoord.

Google Shopping toont je advertenties met producten die onmiddellijk online gekocht kunnen worden.

SEM = Search Engine Marketing of zoekmachine marketing

De verzamelnaam voor SEO en SEA samen.

SERP = Search Engine Results Page

Dit zijn de webpagina’s met zoekresultaten die Google je laat zien wanneer je naar een bepaalde zoekterm surft op het internet. Op de eerste pagina bovenaan staan in de organische resultaten is het doel van SEO.

LANDING PAGE

De landing page is de website pagina waar je websitebezoekers voor het eerst in contact komen met je website. Meestal is dit de homepage, maar het kan ook een advertentiepagina zijn.

KEYWORDS of zoekwoorden

De woorden die je intypt in Google als je iets op het internet wil terugvinden. Zoekwoorden maken veel duidelijk over de zoekintentie van de gebruiker. Dit kan gaan om één enkel woord of zelfs om een volledige zin.

Hier zit dan ook meteen het verschil in:

Short Term Keywords: korte zoektermen, 1 woord of enkele. Meestal weinig zeggend. Na een eerste poging zoeken de meeste internetgebruikers nadien op een Long Term Keyword. Dit kunnen volledige zinnen zijn die de intentie van de zoeker al beter weergeven. De zoeker is meestal al verder gevorderd in zijn zoekproces of weet precies waarnaar hij op zoek is. Als je dus kan inspelen op Long Term Keywords met je SEO is de kans dat deze websitebezoeker converteert en doorklikt groter dan indien je meespeelt met Short Term Keywords.

Keyword density

De hoeveelheid dat een bepaald zoekwoord voorkomt in je content of tekst. De tijd dat Google aandacht besteedde aan de webpagina’s met een overdaad aan zoekwoorden is al lang voorbij.

Daarom heeft het ook geen zin meer om aan Keyword Stuffing te doen. Integendeel, Keyword Stuffing wordt tegenwoordig door Google afgestraft (Black Hat SEO).

Keyword stuffing

Het overladen van je website met bepaalde zoektermen zodat het voor de lezer (noch voor Google) nog aangenaam is om te lezen! Degenen die hun SEO willen verbeteren kunnen zich beter ver van deze praktijken houden.

Keyword research of zoekwoordenonderzoek

Het onderzoek naar welke zoekwoorden in een bepaalde regio het meest gebruikt worden om daar op in te kunnen spelen via SEO.

IP-address = Internet Protocol adres

Vóór het ontstaan van zoekmachines kon een website op het internet enkel teruggevonden worden als je het juiste IP-adres had. Nu kent geen enkele website-eigenaar zelfs zijn eigen IP-adres meer van buiten. Het IP-adres kan je vergelijken met je eigen woonadres. Er bestaan er geen 2 dezelfde en ze tonen aan waar een site op het web woont of zich bevindt.

Zo is het IP-adres van Google zelf: 172.217.23.99. Typ je dit in in de zoekbalk, kom je op de Google pagina terecht.

Algoritme

Dit is het systeem dat Google gebruikt om te bepalen welke website het meeste relevant is voor de gebruikte zoekterm. Dit algoritme is niet precies bekend en evolueert constant. Google houdt rekening met verschillende factoren om te beslissen of jouw website het meeste past bij de zoektocht van de gebruiker. Hierbij speelt vooral de inhoud van je website en het antwoord op de vragen van de gebruiker een grote rol. Het algoritme gaat mee met de tijd en is in constante evolutie en verbetering. Zo wil Google de klantentevredenheid hoog houden en enkel pagina’s met relevante informatie tonen.

SRF = Search Ranking Factors

Dit zijn de verschillende factoren waarmee Google rekening houdt bij het berekenen van de relevantie van je website naar aanleiding van zoekmachinegebruik. De gebruiker tikt bepaalde zoekwoorden in en zo beslist Google welke pagina’s en in welke volgorde van belang ze aan deze gebruiker getoond worden op de SERP.

CTR = Click Trough Rate

Het percentage van internetgebruikers dat verder door klikt op een bepaalde website link.

Dit is natuurlijk wat de meeste website-eigenaars willen: meer verkeer naar hun website lokken.

CTA = Call To Action

Een oproep op een website die de websitebezoeker aanzet een bepaalde actie te ondernemen, zoals bijvoorbeeld: koop nu, lees meer, registreer je hier, schrijf je in voor onze nieuwsbrief, enz.

Conversion of conversie

Conversie is het percentage van websitegebruikers dat besluit een bepaalde transactie te doen op jouw website. Meestal gaat het hier over een aankoop maar het kan ook gaan om een registratie voor een blog, een inschrijving voor een cursus of wat jij met je website wil bereiken.

ROI = Return On Investment of rendement naar investering

Dit meet hoeveel rendement of winst een bepaalde investering je bedrijf oplevert. Dit kan gaan om pure winst, maar door bijvoorbeeld aan sociale media marketing te doen, kan het ook gaan om meer bezoekers of volgers. Het hoeft dus niet altijd louter om geld te gaan wanneer we spreken over winst of rendement. Zo heeft SEO een hoge ROI, aangezien de investeringen meestal kosteloos zijn en op termijn toch heel veel opleveren.

WWW = World Wide Web of wereldwijde web

Er komen dagelijks ontelbare websites bij op het internet. Daarom is het ook belangrijk dat zoekmachines je website snel en gemakkelijk kunnen terugvinden.

SPIDER of spin

Zo worden de kleine robots (of de zoekmachinesoftware) ook wel genoemd die door zoekmachines gebruikt worden om dagelijks de ontelbare webpagina’s op het internet te onderzoeken op gebruiksvriendelijkheid en relevantie. Het internet wordt hier gezien als een gigantisch groot spinnenweb waar deze robots of spiders constant op zoek zijn naar nieuwe draden (links).

BOT of robot

De kleine machines die onstopbaar het internet afgaan naar nieuwe of veranderde content. Zo heeft elke zoekmachine zijn eigen robots. De robots van Google worden Googlebots genoemd.

CRAWLING of kruipen

Zo noemt men de actie die de spiders (of bots) ondernemen om het WWW te onderzoeken.

CRAWL BUDGET

Google crawlt dagelijks slechts een aantal pagina’s van je website. Zo gaat de Googleblot op zoek naar veranderingen of nieuwe content. Daardoor is het van belang dit crawl budget goed te benutten.

INDEXING of indexeren

Tijdens het crawlen op het wereldwijde web zoeken de spiders naar nieuwe of vernieuwde webpagina’s. Deze worden allemaal opgenomen in de index of database met bestaande webpagina’s. Dit is te vergelijken met een wereldwijde gouden gids met bestaande websites.

RANKING

Via het algoritme worden de pagina’s gesorteerd en aan elke pagina wordt een zekere rang toegekend.

ATF = Above The Fold of boven de vouw

Dit stamt af van de tijd dat er nog echt van papier gelezen werd. Het stuk van de krant boven de vouw was het meest gelezen stuk. Nu is ATF het stuk van je website dat te zien is voor je verder moet scrollen om verder te kunnen lezen. Het geeft de eerste indruk van jouw website en is dus uitermate belangrijk.

RESPONSIVE DESIGN

Een website zou zo ontworpen moeten zijn dat hij goed weergegeven wordt op alle soorten apparaten: mobiel, tablet of desktop. Aangezien er hoe langer hoe vaker gezocht wordt via mobiele telefoons, hecht Google veel belang aan het design voor mobieltjes. Een website die niet goed weergegeven wordt op je telefoon, zal veel lager scoren in de Google zoekresultaten of de SERP.

ORGANISCHE ZOEKRESULTATEN

Het hoofddoel van SEO is om bovenaan te staan in de lijst met organische zoekresultaten. Dit wil zeggen dat je geen geld hebt hoeven uitgeven aan advertenties om op die positie te komen. Het kan natuurlijk zijn dat die moeite niet helemaal gratis was, als je een SEO-specialist onder de arm hebt genomen. Hier wordt bedoeld dat je geen gebruik maakt van Google Ads om bovenaan te staan en je de eerste plaats in neemt op de SERP onder de bovenstaande betaalde advertenties. De hoofdprijs voor al je SEO-taktieken!

HTML = HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE

Dit is de opmaaktaal of code waaruit alle webpagina’s bestaan. Zo kan de zoekmachine deze code-taal weergeven als een leesbare webpagina voor de mens als gebruiker.

URL = Uniform Resource Locator

Dit kan je eigenlijk vergelijken met een IP-adres. Het is het unieke adres waarmee de locatie van een webpagina op het internet wordt aangegeven. In die naam zit alle informatie waardoor je de betreffende website gemakkelijk op het WWW kan terugvinden.

Een URL kan bestaan uit:

Voorbeeld URL Online Octopus

Voorbeeld URL Online Octopus

HTTP(S) = HyperText Transfer Protocol (Secure)

Dit vertelt je hoe er met de server die je website behuisd gecommuniceerd wordt. De websites die gebruik maken van HTTPS zijn duidelijk te zien aan het gesloten slotje in de zoekbalk bovenaan. Google wil binnenkort de websites die enkel gebruik maken van HTTP niet meer tonen. Het is dus wijselijk over te stappen naar HTTPS wat voor de gebruiker een secure, veilige omgeving garandeert. Dit is natuurlijk ontzettend belangrijk bij e-shops waar veel online betalingen plaatsvinden. Zo hebben hackers het al veel minder gemakkelijk om je gegevens te pakken te krijgen.

SUBDOMAIN of subdomein

Dit is bij de meeste websites meestal www. Je ziet echter ook al hoe langer hoe meer websites waar dit vervangen wordt door iets anders of zelfs gewoon weggelaten wordt.

DOMAIN NAME of domeinnaam

Dit is de naam die jij aan je website gegeven hebt en die je hebt moeten registreren. Eens je die naam geregistreerd en betaald hebt, kan niemand anders meer dezelfde naam bekomen met dezelfde extensie (TLD) als de jouwe tijdens de gekochte periode.

TLD = Top Level Domain

Er bestaan intussen ontzettend veel verschillende TLD’s, zoals .com, .net, .be, .nl, … De domeinnamen worden nog onderverdeeld in 2 groepen: Global TLD waarmee je wereldwijd zaken kan doen zoals de .com of .net.

Google geeft dan weer een bepaalde voorkeur voor Country LTD’s zoals .be of .eu. Hierdoor wordt bij de bezoekers meteen duidelijk in welke regio het bedrijf actief is. Zo zullen Belgen gemakkelijker op Belgische websites klikken.

(SUB)DIRECTORY of (onderliggende) map

Je kan je webpagina’s opdelen in categorieën en subcategorieën. Deze krijgen natuurlijk allemaal een bijhorende URL. Zo weet de zoekmachine direct waarheen hij je kan sturen. Dit is vooral heel belangrijk bij e-shops. Zo kan je aan de subcategorieën en de URL dadelijk zien waar je je op de website bevindt. Hetzelfde geldt voor een goed georganiseerde blog. Probeer subdirectories niet dieper te laten gaan dan 3 onderverdelingen. Als gebruikers te veel moeten doorklikken tot ze bij de betreffende pagina komen, geven ze al snel op.

Gebruik dus ook steeds URL’s die aan de hand van de naam al dadelijk duidelijk maken waarover de webpagina precies gaat. Zo weet de gebruiker ook meteen naar waar hij doorklikt. Door zoekwoorden te gebruiken in je URL , kan ook Google gemakkelijker beslissen of jouw webpagina net dat is waar zijn gebruiker naar zoekt. De zoekmachine heeft ook een voorkeur voor korte en duidelijke URL’s.

FAVICON

Het mini-icoontje dat verschijnt bovenaan in je browser waaraan je een webpagina gemakkelijk herkent als je bijvoorbeeld 20 pagina’s tegelijk open hebt staan. Via een favicon generator kan je van je logo gemakkelijk een favicon laten maken. Zo is het formaat kleiner en hindert het niet de laadsnelheid van je website. Nog een belangrijke Google Ranking Factor!

Voorbeelden van favicons

Voorbeelden van favicons

SITEMAP.XML

Deze sitemap bevindt zich normaal gezien in de root directory van jouw website. Het is een soort handleiding voor de zoekmachine die de structuur van je website duidelijk maakt. Crawlers gebruiken de sitemap.xml om sneller te kunnen crawlen door je website. Zo bevat deze sitemap informatie over de relevantie van bepaalde pagina’s, wanneer ze het laatst zijn aangepast en of er eventuele vertalingen van bestaan zodat Google dit niet als duplicate content beschouwt.

ROBOTS.TXT

Robots.txt is dan weer een tekstbestand dat zich eveneens in de root directory bevindt maar enkel geschreven is voor spider bots. Dit tekstbestand geeft indicaties aan de spider over welke webpagina’s geïndexeerd hoeven te worden en welke niet. De meeste bots zullen hiermee rekening houden maar ook niet allemaal.

RES = ROBOTS EXCLUSION PROTOCOL

Het Robots.txt bestand kan ook gebruikt worden om bepaalde bots uit te sluiten van het crawlen van je site. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je merkt dat de laadsnelheden van je site niet optimaal zijn door het veelvuldig crawlen van bots uit landen waar je toch geen zaken mee doet, zoals Baidu in China. Door het RES kan je zo bepaalde bots de toegang tot je website proberen te ontzeggen.

BACKLINKS

Dit zijn de links op andere webpagina’s (best met veel autoriteit) die met een link op hun pagina verwijzen naar jouw website.

Hoe hoger de autoriteit van deze pagina’s die naar jouw pagina terug linken, hoe meer waarde Google er aan hecht.

INTERNE LINKS

Ook interne links van een webpagina op je website naar een andere pagina op je website dienen om de zoekmachine duidelijk de weg te laten vinden. Je kan ze beschouwen als de navigatie van een GPS. Zo is het voor zoekmachines nog duidelijker welke pagina gerelateerd is met een andere pagina op je website.

TEXT ANCHOR

Tekst ankers spelen ook een grote rol in de navigatie van je website, niet enkel voor de gebruikers maar ook voor Google! Zo kan een stuk tekst een achterliggende link bevatten naar een andere pagina van je website. Door dit stukje tekst, weet Google en je websitebezoeker dan ook meteen waar de pagina over gaat naar waar die link leidt en waar hij terecht zal komen als hij hier op klikt.

De tekst die naar een text anchor of een gelinkte pagina leidt, wordt meestal aangeduid door een andere opmaak. Zo is het de gewoonte deze tekst duidelijk te onderlijnen.

LINK FARMS

Bedrijven speelden in op het verkrijgen van meer backlinks naar hun webpagina. Deze link farms verkopen backlinks aan klanten om zo meer waarde te verkrijgen in de Google zoekresultaten Laat je hier echter niet door vangen want Google bestraft intussen deze praktijken (Black hat SEO).

ALT TAG

De korte tag of beschrijving die je bijvoorbeeld kan toevoegen aan afbeeldingen of video’s of beeldmateriaal. Voor zoekmachines en blinden of slechtzienden is deze afbeelding namelijk onzichtbaar. De alt-tag is daarom heel belangrijk voor zoekmachines, want deze tag beschrijft wat er op de afbeelding of video te zien is. Zo kunnen zelfs ook afbeelding of video’s verschijnen in de zoekresultaten van Google. Ook slechtzienden of blinden die gebruik maken van web readers zijn dankbaar om de informatie die hen zo gegeven wordt over wat er precies op de afbeelding of video te vinden is.

META TAG

De meta-tags bevinden zich in de head van je website code. Deze zijn niet van toepassing op de inhoud van je webpagina en zijn dus onzichtbaar voor je website bezoeker. Ze geven wel richtlijnen aan zoekmachines of handige informatie voor de ontwikkelaar van je website, zoals de titel van je website en een omschrijvende tag waarover je pagina precies gaat.

DUPLICATE CONTENT

Aangezien de zoekmachine ontzettend veel tijd besteedt aan het crawlen en indexeren van webpagina’s, is ze niet zo dol op dubbele content. Zo verspilt de spider onnodig tijd en energie aan het indexeren van pagina’s met (bijna) volledig gelijkaardige inhoud (content). Daarom kan je best vermijden dat Google pagina’s als dubbel beschouwt.

CANONICAL

De canonical is een tag die je in de meta-data van je website kan ingeven om Google duidelijk te maken bij duplicate content, naar welke pagina hij de websitebezoekers moet doorverwijzen.

Zo zal de zoekmachine deze pagina’s ook maar beschouwen als één relevante pagina.

WHITE HAT SEO

Deze termen komen uit de wereld van de magie. White hat SEO zijn alle technieken die je kan toepassen die uitgevoerd worden volgens de regels der kunst. SEO die Google weet te appreciëren, omdat ze vooral gericht is naar het gebruiksgemak van diegene die een Google Search uitvoert.

BLACK HAT SEO

Deze tegenhanger wordt door Google altijd afgestraft. Het zijn namelijk foefeltechnieken om te proberen zo hoger in Google ranking te komen. Dit door cloaking, keyword stuffing, links te kopen van link farms, enz.

CLOAKING

Ook deze term komt uit de magie en verwijst naar de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter. Deze term hoort bij de black hat SEO en wordt door Google afgestraft. Cloaking is de zoekmachines andere content voorschotelen dan de websitebezoeker te zien krijgt. Zo proberen sommige websitebezitters hun website hoger te laten ranken in de SERP door aan keyword stuffing te doen onzichtbaar voor de gebruiker maar wel leesbaar voor spiders. Een voorbeeld hiervan is je keywords dezelfde kleur als de achtergrondkleur van je webpagina geven, waardoor website bezoekers het overmatige gebruik aan zoekwoorden niet opmerken. De bots zien het echter wel. Uiteindelijk zal de zoekmachine zorgen voor het tegenovergestelde effect van wat je wilde bereiken door je website te bestraffen en je ranking te kelderen.

ON PAGE SEO

Alle SEO technieken die je kan toepassen op je website zelf en die je daarom ook in de hand hebt.

OFF PAGE SEO

Alle SEO technieken die andere websites toepassen en betrekking hebben op jouw pagina, zoals backlinks die naar jouw pagina verwijzen of sociale media platformen waarop jouw webpagina gedeeld wordt.

SNIPPET

Een snippet is het kleine stukje tekst dat de zoekmachine toont op de SERP na het intoetsen van jouw zoekwoord(en). Het geeft je een titel, de URL naar de gezochte webpagina en een korte omschrijving. Daarom is het belangrijk deze korte informatie zo attractief mogelijk te maken zodat mensen willen doorklikken naar jouw weblink.

RICH SNIPPET

Een rich snippet is de verrijking van een gewone snippet. Deze snippets zijn veel visueler en trekken nog meer kliks naar zich toe. Ze tonen je al een voorproefje van wat er te vinden is op de bijhorende URL.

FEATURED SNIPPET

Featured snippets zijn verschillend aan rich snippets. Dit zijn namelijk onmiddellijke resultaten met antwoorden op uw zoekvraag. Ze kunnen verschijnen in verschillende formaten. Maar ze staan altijd op de bovenste positie op de SERP, zelfs nog boven de advertenties! De zoekmachine presenteert al een antwoord op uw vraag met stukken uit de meest relevante website.

Als Google jouw website wil gebruiken bij een featured snippet zal je websitebezoek ontzettend stijgen.

STRUCTURED DATA

Structured data of schematische opmaak van je content maakt aan zoekmachines duidelijk waar je content voor staat. Deze opmaak wordt in de broncode van je webpagina gezet. Zo is het voor de zoekmachine sneller duidelijk of je webpagina om een boekreview gaat, een recept, een video, een filmomschrijving, enz.

Zoekmachines gingen akkoord met de opmaak volgens schema.org zodat ze allemaal gemakkelijker dezelfde terugkerende structuren op een eenvoudige manier kunnen herkennen en laten tonen in de zoekresultaten.

BREADCRUMBS

Breadcrumbs of kruimelpaden geven aan zoekmachines een duidelijke structuur van je website weer. Ook voor de gebruiker is dit handig om te weten waar hij zich precies in de website bevindt. Vooral voor e-commerce doeleinden zijn breadcrumbs erg handig. De website bezoeker kan direct aan de URL zien in welke subcategorie hij zich op de website bevindt.

H1, H2, H3,… HEADINGS

Dat zoekmachines dol zijn op structuur is intussen wel duidelijk. Daarom is het erg belangrijk je website mooi in te delen in paragrafen en hoofdingen. Deze hoofdingen (headings) worden ook als dusdanig gemarkeerd in de HTML-code van je website. Daardoor is het voor Google duidelijk wat titels zijn en welke content gewoon een paragraaf is. De zoekwoorden die zich in de headings bevinden krijgen dan ook voorrang van Google. Dit wil niet zeggen dat je je website vol hoofdingen kan steken. Elke webpagina mag maar één H1-heading bevatten en daarna moet de structuur van je content of blogpost duidelijk zijn aan de indeling van je hoofdingen. Vergeet niet dat Google ook gewoon de beste inhoud wil presenteren aan zijn gebruikers. Een tekst die enkel uit hoofdingen bestaat, leest nu eenmaal niet zo lekker.

404 PAGINA

Deze 404pagina krijg je te zien wanneer de zoekmachine een bepaalde pagina niet kan terugvinden. Je hebt een verkeerde URL ingegeven of de pagina werd verwijderd. Maak voor je website een leuke 404 pagina met een link naar je homepage zodat je bezoeker niet onmiddellijk weer wegklikt van je website uit frustratie.

UX = USER EXPERIENCE

Ook zoekmachines hechten uitermate veel belang aan de gebruiksvriendelijkheid van je website. Als de zoekmachine merkt dat mensen weinig tijd op je website doorbrengen (Bounce Rate) ook al wordt ze hoog getoond in de zoekresultaten, gaat ze langzaam zakken op de lijst. Gebruiksgemak is dus van heel hoog belang. Dingen die duidelijk bijdragen tot de UX van je site zijn onder andere:

  • CTA-knoppen gemakkelijk in gebruik
  • leesbaarheid: hoog genoeg contrast tussen je letters en de achtergrond, duidelijke font, letters groot genoeg
  • responsive design
  • duidelijk navigatiemenu
  • snelle laadtijd
  • duidelijk leesbare URL’s
  • korte formulieren
  • verberg geen nuttige informatie achter een login
  • maak geen overmatig gebruik van pop-ups

BOUNCE RATE

Dit is het percentage van websitebezoekers die wel op je site landen maar er terug van af ketsen zonder je pagina volledig te lezen of verder door te klikken naar andere pagina’s op je website.

Verschillende Engelse SEO termen

WAAROM IS SEO ZO BELANGRIJK?* het heeft een grote invloed op het al dan niet getoond worden van je website in de zoekresultatenlijst

* slechts een klein percentage van de zoekmachinegebruikers kijkt verder dan de eerste pagina met zoekresultaten (Waar verberg je het beste een lijk volgens SEO-specialisten? Juist, op de tweede pagina van de resultatenlijst!)

* bijna 90% van de kliks gaan naar organische zoekresultaten (dus niet naar de advertenties die steeds bovenaan verschijnen)

Daarom zetten veel bedrijven hierop in! Het kost (meestal) geen of weinig geld maar wel energie en tijd. Maar op termijn kan het je veel winst opleveren. SEO is een marathon en geen sprint. Verwacht dus ook geen onmiddellijke resultaten.

Kan je hulp bij SEO gebruiken? Neem dan snel contact met me op.

WEBSITE SEO 1

Vond je dit artikel interessant? Deel het dan gerust op sociale media:

Kom alles te weten over zoekmachine optimalisatie: